Kinh nghiệm thay chân sạc Samsung C170

Kinh nghiệm thay chân sạc Samssung C170
Thông thường ta sẽ dùng chân sạc E250 gắn vào, tuy nhiên nó ngược chân của C170 nên phải đổi đầu dây sạc => Bất hợp lý nếu máy khách còn 9ẹp và sạc ZIN => sau này đi cứu máy cũng mệt vì cắm nhầm sạc
Giải pháp :
Thay chân sạc E250 theo đúng chiều bình thương, hơi chéo lên 1 tí nhưng vẫn đóng vỏ tốt, hầu như không ảnh hưởng gì


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
Kinh nghiệm thay chân sạc Samsung C170

Không phải đảo đầu chân sạc, dùng sạc cũ bình thường
Hình thực tế : Đã test ổn định chưa thấy khách quay lại

Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 1763
Mới hơn Cũ hơn

Comments

Responsive Advertisement