Hiển thị các bài đăng có nhãn Cây giổi

Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây giổi ăn hạt bằng cây ghép

Kỹ thuật ghép cây giổi giống Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=l99kBNlaM98 Bạn có thể B…

Thăm vườn cây dổi lá to, hai năm tuổi đã cho trái

Thăm vườn cây dổi lá to, hai năm tuổi đã cho trái Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NMs…

Cây dổi ghép năm 2022 đảm bảo sai quả sau 2 năm trồng

Cây dổi ghép năm 2022 đảm bảo sai quả sau 2 năm trồng Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v…

Cuối năm thăm vườn cây giổi ngập hoa và trái tại Đắk Lắk

Cuối năm thăm vườn cây giổi ngập hoa và trái tại Đắk Lắk Link Youtube: https://www.youtube.com/watc…

Thăm vườn cây dổi 6 năm tuổi ngập trái, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây giổi

Thăm vườn cây dổi 6 năm tuổi ngập trái, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây giổi Link Youtube: https://w…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào