Chia sẻ iPhone 4s liệt cảm ứng

Nhận cây 4s liệt cảm ứng hỏi thì nói đang sài để wa đêm nó bị,tiến hành cấp nguồn đo áp 1,8v,ok,đo tiếp kháng chân NIMBUS_PANEL_CONFIG của socket cũng ok mất thời gian bụp luôn con cảm ứng từ máy xác wa.Ráp lại test bấm thử thì thấy em nó ok nhưng sao em nó cứ cà đơ đơ thò tay mở cái socket ra vô thử coi có được không ==>cũng không được,suy nghĩ thấy khoai khoai tại nghe mấy a lớn nó ưa bị đứt ngầm nên cảm ứng cứ đơ đơ để lát tự nhiên nó liệt lại toàn bộ.Thế là phải bung em nó ra lại dở ic ra đo kháng từng chân,với tâm lý đo từ chân a trước thấy chân a5,a7 chạm,trong lòg mừng thầm,chết cha mày zdới tao,dò sema thì thấy em nó đi wa tụ c208,341.lấy tay búng em bự trước hok ok,búng em nhỏ,hết chạm==>ok

P/s:Có thể lúc khò em tụ c341 nó cà tưng nên ráp lại sài dc chút,nó bị lại


Sưu Tầm

Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 70681
Mới hơn Cũ hơn

Comments

Responsive Advertisement