Sửa Nokia 1800 mất đèn màn hình và bàn phím


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
mất đèn nokia 1800


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
sửa led nokia 1800


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
1800 led light solution

Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 65792

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn