Giải pháp Nokia N110 liệt phím 1 - 4 - 7 - * do rỉ tụ

cho ACE gặp phải mà múc cho nhanh - đo thì thấy vẫn có trở trên phím nhưng bấm không được, dò 1 hồi thì thấy phím 1- 4 - 7 - * thông với 1 đầu con tụ này, bún bỏ là OK.
Giờ vẽ lại không biết phải chính xác con tụ đó không nữa hay con kế bên ACE khi gặp phải như trường hợp trên thì cứ đo lại 1 cái rồi bún con tụ đi nha.


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
Giải pháp Nokia N110 liệt phím 1 - 4 - 7 - * do rỉ tụ 

Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 54881
Mới hơn Cũ hơn

Comments

Responsive Advertisement