2700 Câu áp thẻ nhớ ok - mmc solution

Máy rớt nước, đo trở kháng vẩn còn. Áp VMMC chân số 4 vẩn có 2.8v nhưng không nhận thẻ. Câu sợi dây lấy áp từ L3301 Qua C3204 Ok luôn


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
2700 Câu áp thẻ nhớ ok - mmc solution 

Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 50815
Mới hơn Cũ hơn

Comments

Responsive Advertisement