Samsung C3303K Mất Rung & Rung Yếu

Đây áp dụng cho máy mất rung và rung yếu xìu.anh em tham khảo hình dưới.Mới làm xong nên chia sẻ cho anh em.Ai biết rùi xin bổ xung thêm cho topic được đầy đủ hơn.Thanks


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
Giải Pháp Rung C3303K Mất Rung & Rung Yếu 

Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 51119
Mới hơn Cũ hơn

Comments

Responsive Advertisement