kinh nghiệm câu LCD 1110 1600 6030 cho anh em mới vào nghề

Gần đây có 1 vài anh em gọi điện cho em hỏi .là tại sao khi câu lcd cho 6030 câu đúng như hình vẽ của tây hẳn hoi mà sao không được .có anh lại hỏi sao cái hình câu LCD của 1110 1600 lại trìu tượng khó hiểu quá .
sau khi nhìn kỹ thì em thấy có mấy vấn đề sau .
về cái 1110 1600 có lẽ họ vẽ cho những người đẫ biết sơ qua về đọc sơ đồ cho nên họ vẽ có phần không chi tiết như vậy .những chỗ trìu tượng như vậy em đã khoanh đỏ đánh dấu rưới hình sau


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
Kinh Nghiệm câu LCD 1110 1600 6030

trong khi đó trong đội thợ kỹ thuật của ta không phải ai cũng biết suy luận sơ đồ hôm nay ít việc ngồi rỗi em xin chỉnh sửa lại cho chi tiết để mong giúp chút cho những anh em mới vào nghề đỡ vất vả hơn.HÌNH DƯỚI


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
Kinh Nghiệm câu LCD 1110 1600 6030

Còn riêng về cái sơ đồ LCD của con 6030 có lẽ trong lúc mấy bác tây đang vẽ thì có mấy em mặc mini mini zip cùng áo 2 dây lươn qua lượn lại hay sao ấy mà các bác ấy lại vẽ sai .những chỗ sai hoặc hơi trìu tượng em đã đánh dấu ở hình sau


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
Kinh Nghiệm câu LCD 1110 1600 6030

nay em xin sửa lại cho chuẩn để anh em nào chưa biết ,đỡ vất vả khi làm HÌNH DƯỚI


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
Kinh Nghiệm câu LCD 1110 1600 6030

Nguồn : Internet
Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 19476
Mới hơn Cũ hơn

Comments

Responsive Advertisement