không nhận thẻ nhớ LG C100 MMC Solution

LG C100 không nhận thẻ nhớ


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
bộ nhớ ngoài không xác định, bạn có muốn định dạng ? bấm định dạng đòi mã

Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 50290
Mới hơn Cũ hơn

Comments

Responsive Advertisement