Cách câu IC Sim,chân Sim cho MP4 2 Sim

P/S: Đi lang thang lụm được mấy cái hình câu IC sim và chân sim của MP4 dòng 2 sim,up lên cho AE xem có giúp ích được trong việc sửa chữa dòng máy 2 sim không nhé.


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
Câu IC Sim cho MP4 2 Sim


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
Câu IC Sim cho MP4 2 Sim


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
Câu IC Sim cho MP4 2 Sim


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
Câu IC Sim cho MP4 2 Sim


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
Câu IC Sim cho MP4 2 Sim


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
Câu IC Sim cho MP4 2 Sim


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
Câu IC Sim cho MP4 2 Sim


Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 21885
Mới hơn Cũ hơn

Comments

Responsive Advertisement