Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size 
Nokia 3230 mất đèn bàn phím và màn hình