Hướng Dẫn Độ Chân Sim Nokia 7310C


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click ADS To View Full Size
Hướng Dẫn Độ Chân Sim Nokia 7310C
Hiện trạng ban đầu là mất chân gài giữ sim, khách hàng không muốn thay xương - vỏ ( mà thấy bộ vỏ mới cũng không có cái giữ sim này )


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click ADS To View Full Size
Hướng Dẫn Độ Chân Sim Nokia 7310C
Tình hình rất là tình hình => phải nghĩ cách chế độ cho em nó với phương châm RẺ - BỀN - ĐẸP


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click ADS To View Full Size
Hướng Dẫn Độ Chân Sim Nokia 7310C
Tìm trong đống main xác máy tàu lấy cái chân SIM mỏng và gọn ráp vửa với nó


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click ADS To View Full Size
Hướng Dẫn Độ Chân Sim Nokia 7310C
Nhanh nhất bằng cách dán keo 502 xung quanh viền chần sim và đặt đè lên chân sim cũ ( không hàn và câu kéo gì )


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click ADS To View Full Size
Hướng Dẫn Độ Chân Sim Nokia 7310C
Hình ảnh sau khi dán và gắn sim TEST thử


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click ADS To View Full Size
Hướng Dẫn Độ Chân Sim Nokia 7310C
Đảm bảo gọn đẹp và bền. Tất cả chỉ có tại http://suachuyennghiep.com và share hướng dẫn chi tiết tại forum suachuyennghiep.com


Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 51941
Mới hơn Cũ hơn

Comments

Responsive Advertisement