Chia sẻ Iphone4 main zin 100% hao nguồn sau đó mất sóng do chạm tụ cấp áp

Chia sẻ Iphone4 main zin 100% mất sóng do chạm tụ cấp áp.

Máy mới, main zin chưa hề sửa chữa, khách nói đang sử dụng bình thường, sau đó nhanh hết pin, rồi hôm nay thì tự nhiên báo tìm kiếm và không có dịch vụ. Kiểm tra imei, Wifi tất cả vẫn còn nguyên, thử restore ver 6.1 cao nhất, gắn sim active vô trong bình thường, máy vẫn báo tìm kiếm 1 hồi xong báo không có dịch vụ.

tháo main ra gắn lại dây anten và thay cụm dây anten khác vẫn vậy.
Kẹp nguồn thử thì khi máy đang dò sóng tức là báo đang tìm kiếm thì dòn lên tới 0.6A rồi khu vực con ic U11_RF nóng ran lên. Nghi là con ic cấp áp U1_RF bị chạm định tháo ra thử, nhưng lấy đồng hồ dò các con tụ xuất áp ra của ic U11_RF thì thấy tất cả đều chạm mass, gỡ bỏ từng con thì đến khi gỡ bỏ con tụ C343_RF thì hết chạm mass, gắn vào thừ lại ic U11_RF không nóng nữa, kim dòng bình thường và sóng gió vi vu luôn, sẵn post lên để cho ai chưa biết.

Chia sẻ Iphone4 main zin 100% hao nguồn sau đó mất sóng do chạm tụ cấp áp.


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
Iphone4 main zin 100% hao nguồn sau đó mất sóng do chạm tụ cấp áp

Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 66431
Mới hơn Cũ hơn

Comments

Responsive Advertisement