Chia sẻ 3gs Không hỗ trợ sạc điện bằng phụ kiện này

iPhone 3gs “charging not supported with this accessory”

3gs gặp lỗi Không hỗ trợ sạc điện bằng phụ kiện này...
- Thay dây cáp not ok, cốc sạc not ok.
- Vệ sinh socket, chân xạc not ok.
- Thay cụm chân xạc not ok.
- Restore not ok.
AE xem hình câu 1 sợi dây cu nhẹ nhàng lượm lúa....
AE có tay nghề câu đẹp đẹp, mình câu sao nhìn xấu woec, hút thuốc nhìu tay run

Gặp pan chia sẻ AE....


Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 64054
Mới hơn Cũ hơn

Comments

Responsive Advertisement