Câu Chân Sạc BenQ Siemens T33

Hướng dẫn chi tiết


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Câu Chân Sạc BenQ Siemens T33 - Charging Way Solution


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Câu Chân Sạc BenQ Siemens T33 - Charging Way Solution

Do chân sạc loại này lúc có lúc không, sạc cũng là hàng hiếm ở một số khu vực => tôi đưa ra giải pháp này ACE dán thêm tí keo 2 thành phần hoặc keo 502 cố định chân sạc lại là OK

Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 10514
Mới hơn Cũ hơn

Comments

Responsive Advertisement