Cách backup danh bạ hoàn hảo nhất và nhanh nhất !

Cách backup danh bạ hoàn hảo nhất và nhanh nhất !

Bước 1: Cần chương trình để kết nối PC với iPhone để chép data từ iPhone ra PC có thể dùng những chương trình sau :
- iPhone Browser
- Winscp hay iPhone Tunnel

Bước 2: Kết nối được với iPhone bằng 1 trong những chương trình trên
- Tìm đến đường dẫn trên iPhone /private/var/mobile/Library/AddressBook
- Sẽ thấy 2 file AddressBook.sqlitedbAddressBookImages.sqlitedb
- Ctrl + A kéo 2 file đó ra desktop hay thư mục nào tùy thích

Thế là xong phần Backup

Bước 3: Sau mỗi lần restore hay mất danh bạ trên iPhone chép 2 file trên vào lại /private/var/mobile/Library/AddressBook

Chú ý: Nếu chép vào mà danh bạ chưa hiện có thể reset iPhone hoặc làm cách dưới đây
1- Bạn vào lại private/library/mobile/AddressBook xoá 2 file trong đó đi.
2- Mở Contact lên và tạo 1 tên bất kỷ. Khi đó bạn sẽ thấy xuất hiện 2 file trở lại trong private/library/mobile/AddressBook
3- Dùng Iphone Brows hay WinSCP copy 2 file mà bạn đã backup đè lên 2 file trong private/library/mobile/AddressBook là xong

Nếu vẫn chưa hiện thì Set 777 cho 2 file đó --> reboot iPhone --> DONE

Muốn backup SMS thì chép file sms.db trong đường dẫn /private/var/mobile/Library/SMS

Backup Notes thì chép notes.db trong đường dẫn
/private/var/mobile/Library/Notes

Sưu Tầm
Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 31275
Mới hơn Cũ hơn

Comments

Responsive Advertisement