Gắn Siu ( Seal ) cho điện thoại đơn giản nhất


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Gắn Seal cho điện thoại


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Dùng keo Silicon


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Xịt ra một tí thôi


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Ụp vào và lau phần thừa


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Sau khi hoàn thiện, không cần một mối hàn xì nào

Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 70579
Mới hơn Cũ hơn

Comments

Responsive Advertisement