Các phím tắt hữu ích khi khởi động Mac OS X


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Các phím tắt hữu ích khi khởi động Mac OS X

Khởi động máy Mac thông thường chỉ là nhấn nút power rồi ngồi chờ màn hình desktop hiện ra. Nhưng vào một ngày xấu trời, Mac của bạn không thể khởi động vào Mac OS X bình thường hay đơn giản là bạn muốn có một phương thức khác để khởi động Mac. Apple cung cấp cho người dùng một số các phím tắt hữu ích trong quá trình khởi động gọi là Startup Shortcut.

Thao tác thực hiện là tắt nguồn Mac hoàn toàn, nhấn phím nguồn và giữ các phím sau đây​
 • Giữ phím “C”: khởi động từ USB, DVD.
 • Giữ phím “X”: khởi chạy trực tiếp vào Mac OS X bỏ qua Startup Disk.
 • Giữ phím “N”: khởi chạy từ Netboot server là hệ thống máy chủ - máy trạm. bạn có thể cài hoặc khởi động OS X thông qua mạng sử dụng dịch vụ OS X Server.
 • Giữ phím “T”: khởi chạy chế độ Target Disk Mode. chế độ này cho phép Mac khởi động qua cổng FireWire hay Thunderbolt. hoặc kết nối với 1 máy Mac khác như ổ đĩa ngoài.
 • Giữ phím “D”: khởi chạy Apple hardware test - chế độ kiểm tra lỗi phần cứng cho Mac.
 • Giữ phím “Option”: khởi chạy menu boot - cho phép bạn chọn phân vùng khởi động.
 • Giữ phím “Shift”: khởi chạy safemode cho Mac.
 • Giữ phím “Command + R”: khởi chạy phân vùng Recovery HD, cho phép bạn restore lại hệ điều hành cho Mac, hay sử dụng nhiều công cụ để sửa lỗi Mac.
 • Giữ phím “Command + Option + R”: khởi chạy vào Apple Server, cần có kết nối internet, là một chương trình bao gồm Disk Utility có khả năng download và cài đặt OS X, hoặc restore từ Time Machine Backup.
 • Giữ phím “Command + V”: khởi chạy vào Verbose mode - chế độ hiển thị những gì diễn ra trong quá trình khởi động Mac.
 • Giữ phím “Command + S”: khởi chạy vào Single-User mode - là chế độ đặc biệt để sửa lỗi ổ đĩa cứng.
 • Giữ tổ hơp phím “Command + Option + R + P”: reset PRAM - nhấn và giữ tổ hợp phím cho đến khi Mac phát ra tiếng khởi động 2 lần. Có tác dụng giải phóng PRAM đưa về cấu hình mặc định của display setting, time and date, time zone, speaker volume, DVD setting, Region.

Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 70554
Mới hơn Cũ hơn

Comments

Responsive Advertisement