[Giải Pháp] Câu PA - Công Suất Malata MT118

Dùng PA : RF3196 hoặc RDK6212


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
[Giải Pháp] Câu PA - Công Suất Malata MT118


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
[Giải Pháp] Câu PA - Công Suất Malata MT118

Không tìm được datasheet con RDK6212 nên ACE coi tạm hình chụp 2 con PA gỡ từ 2 con malata MT118 ra vẫn còn đang nóng hổi đây


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
[Giải Pháp] Câu PA - Công Suất Malata MT118


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
[Giải Pháp] Câu PA - Công Suất Malata MT118

Nguồn: OVO.:. ID Topic: 21835
Mới hơn Cũ hơn

Comments

Responsive Advertisement