Cách sửa lỗi "BOX AUTH ERROR" HWK Repair

Đầu tiên các bạn tải Tool UFSx_tools_v2.00 dùng để sửa lỗi
Các bước thực hiện như sau :
1./ Tải Tools về và cài đặt vào máy theo các bước như hình ảnh hướng dẫn


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Cách sửa lỗi "BOX AUTH ERROR" HWK Repair


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Cách sửa lỗi "BOX AUTH ERROR" HWK Repair


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Cách sửa lỗi "BOX AUTH ERROR" HWK Repair


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Cách sửa lỗi "BOX AUTH ERROR" HWK Repair


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Cách sửa lỗi "BOX AUTH ERROR" HWK Repair

2./ Mở Tools ở giao diện Desktop như hình ảnh sauLink 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Cách sửa lỗi "BOX AUTH ERROR" HWK Repair


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Cách sửa lỗi "BOX AUTH ERROR" HWK Repair

3./ Mở chương trình và sửa Serial trùng với BOX


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Bấm vào hình kính lúp để tìm thiết bị ( BOX HWK )


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Bấm vào hình quyển vở để mở file ufs_good.ept


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Bấm vào hình cây viết để bắt đầu sửa số serial của BOX cho trùng với BOX cũ của mìnhLink 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
bấm lưu lại như trong hình


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Ghi đè vào file ufs_good.ept

4./ Xóa và sửa lỗiLink 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Xóa EEPROM cũ bằng cách nhấn nút như trong hình


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Ghi lại EEPROM được tạo ra từ bước 3, quá trình này chỉ mất vài giây

Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Quá trình sửa lỗi đã thành công

5./ Rút BOX ra cắm lại và cập nhật Driver


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Cách sửa lỗi "BOX AUTH ERROR" HWK Repair


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Cách sửa lỗi "BOX AUTH ERROR" HWK Repair


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Cách sửa lỗi "BOX AUTH ERROR" HWK Repair

6./ Xóa hết các phiên bản HWK đã cài đặt trong máy => khởi động lại máy => và tiến hành cài đặt lại từ đầu
Nguồn: OVO.:. ID Topic: 44479
Mới hơn Cũ hơn

Comments

Responsive Advertisement