E1050 bỏ sim vào mở nguồn lên logo rồi tắt!

Hôm nay mình vừa nhận 1 cây E1050 rớt nước, sấy lên nguồn ok nhưng mỗi tội không bỏ sim thì mở nguồn lên ok, bấm tiếp 112 gọi thì mất nguồn. Còn khi bỏ sim vào mở nguồn lên logo samsung rồi mất nguồn.Nhìn kĩ thấy cuộn dây bị tróc 1 chút ko ăn chân , câu theo hình ok luôn. Anh em khi nào gặp làm theo hình cho mau kiếm lúa!


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
E1050 bỏ sim vào mở nguồn lên logo rồi tắt!

Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 65088

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn