Cách đếm chân IC Điện thoại

-Loại IC không nhìn thấy chân


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Cách đếm chân IC Điện thoại


_ Xác định dấu chấm nằm trên IC là chân số 1

_ từ dấu chấm ta đếm theo chiều kim đồng hồ theo thứ tự 1,2,3 cho đến chân cuối cùng của hàng chân đó

_ Từ dấu chấm ta đếm ngược kim đồng hồ theo thứ tự A,B,C cho đến chân cuối cùng của hàng chân đó


- Loại IC nhìn thấy chân


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Cách đếm chân IC Điện thoại


_ Xác định dấu chấm nằm trên IC là chân số 1

_ Ta đếm từ chân số 1 ngược chiều kim đồng hồ theo thứ tự 1,2,3 cho đến chân cuối cùng

Xem Thêm : Phương pháp đếm chân ic theo chuẩn quốc tế

Read More : SuaChuyenNghiep.com.:. ID Topic : 55251

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn