Sửa Nokia N81 liệt phím trên - N81 Top Board key problem solution

Nhận cây n81 tình trạng máy bị liệt 2 phím phím nút tắt cuộc gọi {phím đỏ} và phím lên


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
nokia n81 top keypad tracksLink 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
nokia n81 keypad problem..doneLink 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
N81 Top Board key problem solution

Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 31813

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn