Nokia.X1-01 báo lỗi local mode

Một trong nhửng pan Bỏ pin tự lên local mode của nokia X1-01.
khi mobile hỏng hóc,Thì không loại trừ pan nào sau khi đả kiểm tra hết đương BSI.


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
Nokia X1-01 local mode

Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 65118

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn