[Hướng Dẫn] Thay đổi độ rộng diễn đàn vbb 4.xx

[Hướng Dẫn] Thay đổi độ rộng diễn đàn vbb
Vào ACP-->Chọn Styles & Templates ---> Chọn Skin cần chỉnh ---> Chọn StyleVars.
Sau đó gõ chữ "doc" vào chỗ Search Stylevars chọn Doc_Width:Thay đổi chiều rộng cố định của forum. để thay đổi độ rộng .


Ví dụ ta chọn 1000 Px

Nhưng sẽ bi lỗi nằm lệch sang một bên

Tiếp theo, gõ chữ doc_margin vào ô search đó, check chọn cái use top value, chỉnh các thông số sau:
  1. TOP: Auto
  2. Right: 35
  3. Bottom : 0
  4. Left: 35
Nó hỏi gì đó ta nhấn OK thế là xong

Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 2270

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn