Hướng Dẫn Sửa LG GW525 Chập Nguồn

Hướng Dẫn Sửa LG GW525 Chập Nguồn

Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
Hướng Dẫn Sửa LG GW525 Chập Nguồn

Hướng Dẫn Sửa LG GW525 Chập Sạc

Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
LG GW525 khách mang tới thông thường đều bị chạm thông nguồn .lỗi này đều do C330 mạch sạc bị chập. giải pháp là rỡ bỏ C330
Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 51057

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn