[Giải Pháp] SamSung E2120 khởi động lại liên tục


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
[Giải Pháp] SamSung E2120 khởi động lại liên tục


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
[Giải Pháp] SamSung E2120 khởi động lại liên tục

dùng Z3X
1. Erase phone
2. write GOOD EEPROM
3. Write Firmware
4. Custom Repair
5. Unlock


Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 17354

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn