[Giải Pháp] 6500s đòi định dạng thẻ nhớ - Nokia 6500s mmc jumper solution

Vừa mới nhận cây 6500s đòi định dạng thẻ nhớ.. Đo áp thì không đủ, câu áp thì chạm, thay ic thẻ cũng không biến chuyển gì.. Mình không phải Pro nhưng cũng đã làm đủ bước, đang do dự có thay ổ thẻ không vì main còn mới! Buồn buồn dạo bác google, lạc vào trang toàn tiếng Anh, dịch loáng thoáng được chạm ổ thẻ, lôi ra nghiên cứu và đã lấy được tiền Xin chia sẻ cũng ACE để có gặp thì đỡ tốn thời gian! ACE biết rồi thì chém nhẹ tay xíu nha, công mình " Việt hoá"!

Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
[Giải Pháp] Nokia 6500s đòi định dạng thẻ nhớ!


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
Nokia 6500s mmc jumper solution Ima

Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 30541

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn