Câu sim Samsung S7580 insert sim Solution OK


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
Samsung S7580 không nhận sim câu Vsim 1 - Nhận máy S7580 không nhận sim ok bằng 1 sợi cu. Máy không nhận sim có nhiều nguyên nhân dưới đây là một trong những nguyên nhân đó: thiếu áp vsimLink 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
Samsung S7580 không nhận sim câu Vsim 2 - đo đạc thì thấy mất v-sim cho em nó sợ cu => lượm lúaLink 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
S7580 insert sim Solution OK


Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 70778

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn