Sửa Nokia 1800 rớt nước mất LED

Bước 1 :Câu vào chân thứ 2 từ bên phải sang ( nên để nguyên và dùng dao mổ cạo tróc lớp cable trên và câu vào ) gặp mấy con rớt nước rồi toàn bị chết đường này


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click ADS To View Full Size
[Giải Pháp] Sửa Nokia 1800 rớt nước mất LED

Bước 2 : Câu vào main như trong hìnhLink 1: Click To Enlarge Link 2: Click ADS To View Full Size
[Giải Pháp] Sửa Nokia 1800 rớt nước mất LED

Thông thường đến đây là hết lỗi, trường hợp vẫn không hiển thị LED vui lòng xem thêm bài viết này và làm theo sẽ OK 100%
Link : http://www.suachuyennghiep.com/forum/showthread.php?13610

Nguồn : Internet
Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 13631

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn