Sửa lỗi Nokia 7610 liệt phím Gọi - Tắt - C - Phím 0


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Sửa lỗi Nokia 761 liệt phím Gọi - Tắt - C - Phím 0


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Theo Solution phía trên ta xử lý con IC bên trái !!!

Xem Thêm : [Giải Pháp] Sửa Lỗi Bàn Phím Nokia 6670 - 7610 key solution


Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 42150

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn