Chia sẻ 5130 liệt phím

Mình mới nhận 1 em 5130 liệt toàn bộ phím,đo vẫn có tổng trở bình thường ,vệ sinh không được,tháo bỏ all volum không được mình tiến hành thay ic phím,main này có 2 con ic phím con thứ nhất thay nhưng không được đo tổng trở vẫn như thế thay con thứ 2 đã ok up hình anh em lần sau gặp khi thay ic phím thì thay em nó trước nhaLink 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Nokia 5130 liệt phím 
Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 63669

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn