em mở máy ra kt thấy máy chưa sửa phần sạc,loai hoay tìm con R47k,cuối cùng cũng thấy nó đây(mừng thầm),nhanh tay tìm con khác thay vào thì vẩn như củ,tại sao ta.quang sát gần con Transistor có con R15 đen đầu thấy ngứa mắt thay con khác vào thử lại thì sạc ok.ooo!hỏng hiểu tại sao luôn,em thử lấy nó ra thì như tình trạng ban đầu!.Xong ráp máy lại cho sạc cho nó no.Hihi đầu năm mới lụm lúa rùi


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Giải Pháp C1-01 Không Hổ Trợ Bộ Sạc

Read More : SuaChuyenNghiep.com.:. ID Topic : 55174