Làm cách nào để tắt TalkBack?

 Nếu bạn chỉ nghe thấy phản hồi bằng lời nói mỗi lần nhấn vào màn hình, có thể bạn đã bật TalkBack. TalkBack là một dịch vụ đọc màn hình được cài đặt sẵn trên các thiết bị Android™ do Google™ cung cấp dành cho những người dùng khiếm thị. Dịch vụ này sử dụng phản hồi bằng lời nói để mô tả kết quả của thao tác, như mở một ứng dụng, điều hướng thiết bị, mô tả những nội dung bạn chạm vào và kích hoạt, cũng như các sự kiện, chẳng hạn như thông báo.

Android™ 5.0, 5.1 hoặc 6.0

Cách tắt TalkBack

 1. Dùng hai ngón tay kéo thanh trạng thái xuống.
 2. Nhấn vào biểu tượng cài đặt (bánh răng) ở phía trên cùng bên phải của màn hình, rồi nhấn đúp vào biểu tượng cài đặt.
 3. Dùng hai ngón tay cuộn qua menu, tìm và nhấn Trợ năng, rồi nhấn đúp vào Trợ năng.
 4. Nhấn vào TalkBack, rồi nhấn đúp vào TalkBack.
 5. Nhấn vào thanh trượt bên cạnh TalkBack một lần, rồi nhấn đúp vào thanh trượt.
 6. Nhấn vào OK, rồi nhấn đúp vào OK để xác nhận.

Android™ 4.4

Cách tắt TalkBack

 1. Dùng hai ngón tay kéo thanh trạng thái xuống.
 2. Nhấn vào Cài đặt nhanh, rồi nhấn đúp vào Cài đặt nhanh.
 3. Nhấn vào Cài đặt, rồi nhấn đúp vào Cài đặt.
 4. Dùng hai ngón tay cuộn qua menu, tìm và nhấn Trợ năng, rồi nhấn đúp vào Trợ năng.
 5. Nhấn vào TalkBack, rồi nhấn đúp vào TalkBack.
 6. Nhấn vào thanh trượt bên cạnh TalkBack một lần, rồi nhấn đúp vào thanh trượt.
 7. Nhấn vào OK, rồi nhấn đúp vào OK để xác nhận.

Android™ 4.1, 4.2 hoặc 4.3

Cách tắt TalkBack

 1. Dùng hai ngón tay kéo thanh trạng thái xuống.
 2. Nhấn vào Cài đặt, rồi nhấn đúp vào Cài đặt.
 3. Dùng hai ngón tay di chuyển qua menu, tìm và nhấn Trợ năng, rồi nhấn đúp vào Trợ năng.
 4. Nhấn vào TalkBack, rồi nhấn đúp vào TalkBack.
 5. Nhấn vào thanh trượt bên cạnh TalkBack một lần, rồi nhấn đúp vào thanh trượt.
 6. Nhấn vào OK, rồi nhấn đúp vào OK để xác nhận.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn