Sửa Nokia 1110i Mất LED


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Dùng IC 5 chân trên cáp E700

Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 13960

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn