Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size 
sửa nokia 1208 mất led màn hình


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size 
sửa nokia 1208 mất led màn hình

kiểm ta con r2401 xem có thông tới chân dương của chấu pin không đo tiếp đn cuộn day l2400 xem co thông đến chân + của chấu pin không.xem con tu c2400 1u0,c2401 1u0 có chạm mát không.nếu cham nhấc ra.xem 2 con đèn phím còn sống không.xem chân 9 của conec nối với tu c2402 là đương vflash co điện áp 2,8v không.chân 10 là đường vio nối với tụ c2403 co điện áp 1,8v không.chân 6 conec la đương vled+ nôi với tụ c2400.chân 7 conec là đương vled- nối qua 2 đèn phím đi 1 chiều vào con r2400 33r.test con ic đèn chuẩn vào nhé.đây là toàn bộ mạch đèn của 1200,1208.mình làm ok mấy chuc con rồi.không làm đươc mang qua mình.chúc ban thành công