Hướng Dẫn Sửa X1-01 mất đèn màn hình và đèn phím

Tình trạng ban đầu màn hình chỉ kẻ ngang, nhấc ra nhẹ nhàng và thay màn khác thì mất đèn màn hình và bàn phím. Schematics thì không có, coi mấy cái Solution trên mạng thì NOT OK khi đã đo đầy đủ các đường đều OK cả => làm thế này thấy OK và nhanh nhất nên share cho mọi người gặp mà dùng


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Hướng Dẫn Sửa X1-01 mất đèn màn hình và đèn phím


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Che 3 chân cuối của màn hình lại để câu đường đèn


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
Câu xong chẳng đụng gì tới mạch dưới main mà là câu thẳng vào màn hình


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
dùng dao mổ cắt 2 điểm trên main như hướng dẫn ở hình 1


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
câu kéo như sơ đồ ở hình 1, định vị dây rợ bằng băng dính cho sạch sẽ


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
kết quả cuối cùng đã có đèn và tắt bình thường dùng OK


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
dây rợ đằng sau máy cũng không lòi ra, nói chung là dùng được, ai gặp cứ thế mà làm

Xem thêm : Giải Pháp X1-01 mất đèn màn hình và đèn phím
Link Topic : http://forum.suachuyennghiep.com/showthread.php?50285


    Read More : SuaChuyenNghiep.com.:. ID Topic : 51911

    Post a Comment

    Mới hơn Cũ hơn