Chia Partition trực tiếp trong Windows Vista

Khi cài đặt Windows Vista chúng ta tạo một Volume lớn, trong quá trình sử dụng lại muốn có thêm một Volume khác. Điều này có nghĩa là bạn phải chia lại phân vùng Partition trên ổ cứng, nhưng dữ liệu trên Volume đó bạn tính sao? Hay sử dụng phần mềm từ hãng thứ 3 như Partition Magic để chia lại phân vùng trong ổ cứng. Thật không may Partition Magic lại không có sẵn trong máy. Bạn hãy yên tâm nếu bạn đang sử dụng Windows Vista, một tính năng quản lý phân vùng ổ cứng mới trên Vista đã đáp ứng yêu cầu này của bạn.
Đây quả thật là một tính năng vô cùng tiện dụng, bình thường khi chúng ta gặp phải vấn đề trên thường cài Partition Magic lên Windows rồi chia lại ổ đĩa mà không mất dữ liệu. Trong Windows Vista tích hợp sẵn một công cụ tương tự như Partition Magic cho phép chúng ta chia lại phân vùng ổ đĩa mà không sợ mất dữ liệu hiện tại trên Partition đó.
Login vào Windows bằng User có quyền Administrator, chuột phải vào My Computer chọn Manage để vào giao diện quản lý ổ đĩa của Windows.Trong hình trên tôi có ổ F: dung lượng 9GB trong đó 4GB còn dỗi, tôi muốn tạo một ổ mới với dung lượng 2GB mới.
Chuột phải vào ổ F: chọn Shink Volume – Đó chính là bước cắt phần Free trên Volume F: ra thành một phần ổ đĩa chưa sử dụng. Tôi cắt 2000MB của ổ F ra.
Hệ thống thông bao tôi sẽ có thể cắt 4322MB ra khỏi ổ F:


Nhưng tôi sẽ chỉ cắt 2000MB trong số 4232MB này ra thành phân vùng chưa sử dụng.
Hệ thống thông báo Volume F: ban đầu là 9107 MB, còn 4232MB chưa sử dụng, tôi cắt 2000MB, vậy Volume F: sau khi tôi cắt 2000MB sẽ còn 7107MB .


Nhấn Vào Shink để bắt đầu quá trình cắt phần Free của Volume sang thành một phân vùng không sử dụng và hoàn toàn có thể tạo một Volume mới cũng như sát nhập phần không sử dụng vào một Volume khác.
- Kết quả như trên hình dưới đây tôi đã có một phân vùng 1.95GB – Unlocated.


Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 6043 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn