Tình Trạng : Máy ngon lành , bình thường chỉ lôi ra format thì khôi phục về mặc định OK => read lấy file cất backup => MẤT NGUỒN làm đủ mọi cách với MCNPro đều vô tác dụng tính lôi U ra đập nhưng nghĩ kỹ lại máy em nó vẫn bình thường ,dao động tốt

=====>>> tìm giải pháp bằng phần mềm, tìm file trên mạng và làm đủ kiểu không xong
google thấy mọi người cũng đau đầu vì con này nên làm luôn cái TUT cho mọi người cùng biết để xử lý


Đây là hình dạng em nóLink 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
[Hướng Dẫn] Sửa Lỗi MP4 6223 Flash Mất Nguồn


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
[Hướng Dẫn] Sửa Lỗi MP4 6223 Flash Mất Nguồn

Thông Tin :
QMobile hàng Ngoài - Model Q167 - Flash Toshiba

MT701_M1_QM_SW00

B1./ Khởi Động Chương Trình MCNPro

Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
[Hướng Dẫn] Sửa Lỗi MP4 6223 Flash Mất Nguồn

B1./ Scan chân PIN

Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
[Hướng Dẫn] Sửa Lỗi MP4 6223 Flash Mất Nguồn

B3./ Scan xong sẽ có thông báo thế này

Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
[Hướng Dẫn] Sửa Lỗi MP4 6223 Flash Mất Nguồn

Tại sao phải dùng MCNPro để scan chân pin ? vì thực tế con chuột bạch đang có trong tay không thể scan được bằng spiderman nếu máy các bạn có thể scan được bằng spiderman thì có thể bỏ qua bước này

B4./ Xác định cổng COM của MCNPro là COM mấy


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
[Hướng Dẫn] Sửa Lỗi MP4 6223 Flash Mất Nguồn

B5./ Khởi Động Chương Trình Spiderman

Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
[Hướng Dẫn] Sửa Lỗi MP4 6223 Flash Mất Nguồn

B6./ Nhấn Conect

Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
[Hướng Dẫn] Sửa Lỗi MP4 6223 Flash Mất Nguồn

B7./ Giao diện spiderman sẽ như thế này

Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
[Hướng Dẫn] Sửa Lỗi MP4 6223 Flash Mất Nguồn

B8./ SET cổng COM của MCNPro vào chương trình của spiderman ( mượn cổng MCNPro để chạy trên Spiderman ) và tùy chỉnh tốc độ
ở đây có thể chọn tốc đô cao nhất ( con máy này bên MCN không cho chạy tốc độ cao )Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
[Hướng Dẫn] Sửa Lỗi MP4 6223 Flash Mất Nguồn

B9./ SET OK sẽ có thông báo như hình sau => Nhấn FLASH để chép vào máy

Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
[Hướng Dẫn] Sửa Lỗi MP4 6223 Flash Mất Nguồn

B10./ Mở file đã read được bằng MCNPro

Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
[Hướng Dẫn] Sửa Lỗi MP4 6223 Flash Mất Nguồn

B11./ Nhấn nút nguồn đế tiến hành boot máy

Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
[Hướng Dẫn] Sửa Lỗi MP4 6223 Flash Mất Nguồn

B12./ Quá trình Boot máy

Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
[Hướng Dẫn] Sửa Lỗi MP4 6223 Flash Mất Nguồn

B13./ Thông báo của Spiderman, nhấn OK để tiếp tục

Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
[Hướng Dẫn] Sửa Lỗi MP4 6223 Flash Mất Nguồn

B14./ Quá trình Flash diễn ra, kiếm ly cafe ngồi uống và wait

Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
[Hướng Dẫn] Sửa Lỗi MP4 6223 Flash Mất Nguồn

B15./ Rồi cuối cùng nó cũng xong, chuẩn bị hưởng thành quả

Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
[Hướng Dẫn] Sửa Lỗi MP4 6223 Flash Mất Nguồn

16./ Đóng chương trình Spiderman sẽ có thông báo nhấn YES để tiếp tục

Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
[Hướng Dẫn] Sửa Lỗi MP4 6223 Flash Mất Nguồn

17./ Đóng chương trình MCNPro

Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
[Hướng Dẫn] Sửa Lỗi MP4 6223 Flash Mất Nguồn

18./ Đây là thành quả

Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click To View Full Size
[Hướng Dẫn] Sửa Lỗi MP4 6223 Flash Mất Nguồn